XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

2013-01-08 15:30:10

Hình thức Chìa khoá trao tay rất phổ biển trong thời buổi hiện đại ngày nay khi mà chủ đầu tÆ° không có thời gian trá»±c tiếp quản lý công trình và sá»± hạn
chế về kiến thức và kinh nghiệm xây dá»±ng, về chất lượng và giá cả vật tÆ° xây dá»±ng và hoàn thiện,..Do Ä‘ó má»™t hợp đồng xây dá»±ng trọn gói từ khâu chuẩn
bị đến khi khi hoàn thiện bàn giao công trình vá»›i đầy đủ tên tuổi các loại vật tÆ° cho chủ đầu tÆ° vá»›i má»™t Ä‘Æ¡n giá và tiến Ä‘á»™ thi công hợp lý sẽ là sá»± lá»±a chọn
Ä‘úng đắn của chủ đầu tÆ°.
Tính năng của gói dịch vụ này là: Tiết kiệm và hiệu quả.
- Tiết kiệm về thời gian: Khi sá»­ dụng gói dịch vụ này bạn vừa quản lý được kế hoạch xây dá»±ng cho ngôi nhà của mình,vừa có thời gian dành cho công việc
   mà không cần bận tâm đến việc lo vật tÆ°, nhân công, các thủ tục pháp lý,..
-Tiết kiệm về chi phí: Khi bạn trá»±c tiếp xây nhà, bạn phải tìm nhân công xây phần thô, phần hoàn thiện, nhân công Ä‘iện, nÆ°á»›c,..., tìm nhà cung cấp vật liệu,
  lo cung cấp vật liệu theo tiến Ä‘á»™ công trình,.. và rất nhiều công việc không tên khác, không kể đến nếu không có sá»± phối hợp giữa các tổ thợ nhân công
  xây dá»±ng và hoàn thiện thì sẽ dẫn đến công việc dá»… bị chồng chéo, khâu Ä‘i trÆ°á»›c không khá»›p vá»›i khâu Ä‘i sau à Ä‘iều Ä‘ó làm tăng thêm chi phí công trình,
  vá»›i gói “chìa khoá trao tay” bạn không những tiết kiệm được những chi phí không Ä‘áng có mà còn có thể phối hợp dá»… dàng vá»›i các tổ nhân công trong
  thời gian ngắn nhất khi bạn có nhu cầu chỉnh sá»­a má»™t số chi tiết không ảnh hưởng đến dá»± toán ban đầu .
-Hiệu quả kinh tế: vá»›i Ä‘á»™i ngÅ© kỹ sÆ°, kiến trúc sÆ° giàu kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết vá»›i nghề, chúng tôi sẽ Ä‘em đến cho bạn ngôi nhà
đẹp nhÆ° mong muốn mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh tế

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite