ĐỊNH VỊ CÔNG TRÌNH

2013-01-08 15:38:01

-  Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

+ Bước 2: Cán bộ chuyên trách kiểm tra thực địa công trình; lập biên bản định vị với chủ đầu tư và đơn vị thi công.

+ Bước 3: Chủ đầu tư đến nhận biên bản định vị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp huyện.

-  Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính.

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Bản sao giấy phép xây dựng công trình đã được cấp.

Bản sao bản vẽ thiết kế được duyệt.

Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

-  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân.

+ Tổ chức.

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

 + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Đô thị đối với thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc hoặc Phòng Công thương đối với các huyện.

 + Cơ quan phối hợp (nếu có): không

-  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản định vị công trình xây dựng.

-  Phí, lệ phí: Không.

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 10/12/2003. Có hiệu lực ngày 01/7/2004.

+ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Có hiệu lực ngày 30/12/2004

+ Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 01/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc ban hành Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. Có hiệu lực ngày 10/11/2007.

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite