XIN PHÉP XD - HOÀN CÔNG

2013-01-08 15:41:39

Dịch vụ xin giấy phép hoàn công  gồm:

- Kiểm tra tính pháp lý các giấy tờ của khách hàng;

- Đại diện cho khách hàng công chứng các giấy tờ có liên quan;

- Đại diện ná»™p hồ sÆ¡ xin cấp Giấy phép hoàn công cho khách hàng;

- Đại diện theo dõi hồ sÆ¡ và thông báo kết quả hồ sÆ¡ Ä‘ã ná»™p cho khách hàng;

- Nhận Giấy phép hoàn công cho khách hàng.

Hồ sÆ¡ xin cấp giấy phép hoàn công gồm:

- Giấy báo kiểm tra công trình hoàn thành theo mẫu (1 bản chính).

- Giấy phép xây dá»±ng nhà ở (1 bản sao y có chứng thá»±c sao y), kèm theo bản vẽ thiết kế xây dá»±ng nhà (1 bản sao không cần chứng thá»±c sao y).

- Bản vẽ hiện trạng hoàn công (2 bản chính).

- Bản hợp đồng thi công vá»›i Ä‘Æ¡n vị có giấy phép hành nghề (1 bản sao) kèm 1 bản sao giấy phép hành nghề của Ä‘Æ¡n vị thi công (có thị thá»±c sao y). Hoặc biên lai thu thuế xây dá»±ng.

Nơi nộp hồ sơ:

- Sở Xây dá»±ng: đối vá»›i những công trình xây dá»±ng cấp đặc biệt, cấp 1, công trình tôn giáo, di tích lịch sá»­, miếu Ä‘ình, tượng Ä‘ài, quảng cáo, tranh hoành tráng, công trình trên các tuyến, trục đường chính TP do UBND TP qui định.

- UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dá»±ng khác thuá»™c địa giá»›i hành chính quận, huyện. - - Ban quản lý đầu tÆ° và xây dá»±ng các khu Ä‘ô thị má»›i, khu công nghiệp, chế xuất, khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dá»±ng má»›i, công trình xây dá»±ng tạm, sá»­a chữa cải tạo mà theo qui định phải xin giấy phép xây dá»±ng trên phạm vi ranh giá»›i khu Ä‘ô thị, chế xuất, công nghiệp Ä‘ó.

- UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở Ä‘iểm khu dân cÆ° nông thôn Ä‘ã có qui hoạch xây dá»±ng thuá»™c địa giá»›i hành chính xã.

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite