Bán nhà tái định cư phải nộp tiền sử dụng đất

2013-01-14 10:40:08

Người mua, thuê mua nhà ở xã há»™i (gồm cả nhà tái định cÆ°, nhà thu nhập thấp...) không được cho thuê lại, thế chấp (trừ trường hợp thế chấp vá»›i ngân hàng để vay tiền mua, thuê mua chính căn há»™ Ä‘ó) và không được bán nhà trong vòng năm năm sau khi trả hết tiền mua, thuê mua nhà.

Sau thời Ä‘iểm trên, nếu người dân bán nhà ở xã há»™i thì phải ná»™p cho Nhà nÆ°á»›c 50% giá trị tiền sá»­ dụng đất (trÆ°á»›c Ä‘ó Ä‘ã được miá»…n cho chủ đầu tÆ° khi làm dá»± án), tính theo giá đất quy định tại thời Ä‘iểm bán nhà. Nếu chÆ°a đủ năm năm nhÆ° trên, chủ nhà ở xã há»™i chỉ được bán nhà cho Nhà nÆ°á»›c hoặc cho chủ đầu tÆ° vá»›i giá không cao hÆ¡n giá nhà ở xã há»™i cùng loại tại thời Ä‘iểm bán. 

Theo Anh Đào (Vnmedia)

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite