Giá Bán căn Hộ sẽ giảm mạnh Khi giảm Tiền sử dụng đất

2013-01-14 10:40:34

Giá bán căn há»™ sẽ giảm mạnh khi giảm tiền sá»­ dụng đất

Cập nhật 41 phút trÆ°á»›c

Hiện số căn há»™ tồn kho ở TP HCM Ä‘ã là 10.100 căn há»™ chung cÆ° và 1.900 căn há»™ thấp tầng. NhÆ°ng theo tính toán của Công ty Bất Ä‘á»™ng sản Savills dá»±a trên các dá»± án dở dang, trong vòng 3 năm tá»›i sẽ có thêm chừng 41.000 căn há»™ má»›i hoàn thành tại các quận ven được tung vào thị trường.

Còn theo Sở Xây dá»±ng thành phố, trong tổng số 1.166 dá»± án BĐS các loại Ä‘ã được cấp phép trên địa bàn, đến nay má»›i chỉ có 195 dá»± án hoàn thành; 815 dá»± án Ä‘ang triển khai dở dang. Vì vậy trên thá»±c tế, lượng căn há»™ bung ra chào bán những năm sắp tá»›i còn cao hÆ¡n nhiều nếu thị trường có tín hiệu khởi sắc. Kết quả so sánh giữa giá chào bán và giá giao dịch đối vá»›i hÆ¡n 200 dá»± án trên thị trường sÆ¡ cấp và thứ cấp tại TP Hồ Chí Minh của Công ty Bất Ä‘á»™ng sản Savills cho thấy, bình quân giá bán căn há»™ tại thành phố Ä‘ã giảm 24% trong vòng hÆ¡n 3 năm qua. Việc giảm giá mạnh chủ yếu xuất phát từ các dá»± án má»›i hoàn thiện; các dá»± án Ä‘ã hoàn thiện chỉ Ä‘iều chỉnh giảm giá nhẹ.

Căn há»™ thấp tầng tại má»™t dá»± án cao cấp bị tồn đọng.


Do vậy, theo tính toán của nhiều chuyên gia BĐS, vá»›i tình hình thị trường khó khăn hiện tại, chủ đầu tÆ° buá»™c phải giảm giá bán thêm từ 10-20% má»›i có thể tiêu thụ lượng căn há»™ tồn đọng. NhÆ°ng để các chủ dá»± án có thể giảm ngay giá bán căn há»™ xuống nữa, chỉ có thể trông chờ vào việc giảm khoản tiền sá»­ dụng đất. Đây là khoản chi phí mà giá»›i chủ dá»± án đều cho là vô lý khi các dá»± án BĐS đều phải trả tiền “mua” đất tá»›i 2 lần; vừa trả cho người quản lý sá»­ dụng đất theo giá thị trường vừa ná»™p tiền sá»­ dụng đất cho ngân sách.

Trong khi Ä‘ó, theo tính toán của ông Nguyá»…n Văn Đực, Phó Giám đốc Công ty Địa ốc Đất Lành, chi phí tiền đất tại các dá»± án chỉ có thể chiếm khoảng 30%; chi phí lãi vay không quá 10%, phần còn lại dành cho chi phí xây dá»±ng và các khoản khác. NhÆ°ng thá»±c tế, khoản tiền đất các chủ dá»± án đều phải chi ra chiếm từ 40-60% giá thành căn há»™; cá»™ng vá»›i chi lãi vay trên dÆ°á»›i 20%/năm, nên dù Ä‘ã giảm giá mạnh, thì giá bán má»—i mét vuông căn há»™ vẫn còn cách biệt rất lá»›n vá»›i thu nhập của người mua nhà.


DiaOcOnline.vn - Theo CAND

 

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite