Chính thức có giải pháp “cứu” BĐS

2013-01-14 15:49:53

Theo Ä‘ó, Chính phủ yêu cầu Bá»™ Xây dá»±ng chủ trì, phối hợp vá»›i các bá»™, cÆ¡ quan, địa phÆ°Æ¡ng rà soát tất cả các dá»± án phát triển nhà ở để phân loại các dá»± án được tiếp tục thá»±c hiện, các dá»± án cần tạm dừng, các dá»± án cần Ä‘iều chỉnh cÆ¡ cấu, loại hình nhà ở, chuyển đổi sang phát triển nhà ở xã há»™i cho phù hợp vá»›i nhu cầu của thị trường và nguồn lá»±c xã há»™i.

Các bá»™, ngành cần hÆ°á»›ng dẫn, há»— trợ các doanh nghiệp bất Ä‘á»™ng sản chủ Ä‘á»™ng Ä‘iều chỉnh hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh, tái cÆ¡ cấu doanh nghiệp cho phù hợp, nhÆ°: giảm giá bán, Ä‘iều chỉnh cÆ¡ cấu hàng hóa cho phù hợp vá»›i khả năng chi trả của thị trường; áp dụng các phÆ°Æ¡ng thức bán hàng linh hoạt, khuyến khích chuyển sang hình thức cho thuê, thuê mua; chuyển sang nhà ở xã há»™i.

Cùng vá»›i Ä‘ó, các cÆ¡ quan chức năng phải rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch, đặc biệt là giải quyết nhanh chóng các thủ tục cho phép Ä‘iều chỉnh cÆ¡ cấu dá»± án Ä‘ang tồn kho, thi công dở dang cho phù hợp vá»›i nhu cầu thị trường, thủ tục chuyển đổi từ dá»± án nhà ở thÆ°Æ¡ng mại sang nhà ở xã há»™i.

Chính thức có giải pháp “cứu” BĐS, Chung cÆ°-Nhà đất-Bất Ä‘á»™ng sản, Tài chính - Bất Ä‘á»™ng sản, cuu bat dong san, bat dong san, thi truong bat dong san, Thu tuong, Bo Xay dung, nha o xa hoi, doanh nghiep bat dong san, cho thue, thue mua, tai co cau doanh nghiep,

Theo Ä‘ánh giá của Thủ tÆ°á»›ng Nguyá»…n Tấn DÅ©ng tại các cuá»™c đối thoại vá»›i doanh nghiệp má»›i Ä‘ây, thị trường bất Ä‘á»™ng sản hiện Ä‘ang ở vào tình thế rất khó khăn, cần sá»›m được "giải cứu".

Đặc biệt, Chính phủ cho phép chuyển các dá»± án nhà ở thÆ°Æ¡ng mại sang làm nhà ở xã há»™i để cho thuê hoặc cho thuê mua cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, cán bá»™, công chức, viên chức, lá»±c lượng vÅ© trang, công nhân, sinh viên và làm các công trình dịch vụ nhÆ°: Bệnh viện, trường học, khách sạn, dịch vụ thÆ°Æ¡ng mại Ä‘ang có nhu cầu nhÆ°ng phải phù hợp quy hoạch và Ä‘iều kiện cÆ¡ sở hạ tầng.

Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nÆ°á»›c chủ trì, chỉ đạo các ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại nhà nÆ°á»›c dành má»™t lượng vốn hợp lý (tối thiểu khoảng 3% tổng dÆ° nợ của các ngân hàng thÆ°Æ¡ng mại nhà nÆ°á»›c) để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bá»™ công chức, viên chức, lá»±c lượng vÅ© trang vay để thuê, thuê mua nhà ở xã há»™i và thuê, mua nhà ở thÆ°Æ¡ng mại có diện tích nhỏ hÆ¡n 70m2, giá bán dÆ°á»›i 15 triệu đồng/m2 vá»›i lãi suất thấp, kỳ hạn trả nợ phù hợp vá»›i khả năng trả nợ của khách hàng và cho vay đối vá»›i các doanh nghiệp xây dá»±ng nhà ở xã há»™i, doanh nghiệp chuyển đổi công năng của dá»± án đầu tÆ° sang dá»± án nhà ở xã há»™i vá»›i lãi suất hợp lý và kỳ hạn trả nợ phù hợp vá»›i kỳ hạn của nguồn vốn và khả năng trả nợ của khách hàng.

Ngoài ra, trong các giải pháp về thuế nhằm há»— trợ doanh nghiệp, Thủ tÆ°á»›ng yêu cầu Bá»™ Tài chính báo cáo Quốc há»™i quyết định: giảm 50% thuế VAT từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/6/2014 đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng đầu tÆ°, kinh doanh nhà ở xã há»™i; giảm 30% thuế VAT đầu ra đối vá»›i hoạt Ä‘á»™ng kinh doanh, đầu tÆ° nhà ở là căn há»™ có diện tích dÆ°á»›i 70m2 và giá bán dÆ°á»›i 15 triệu đồng/m2; áp dụng thuế suất 10% đối vá»›i thuế thu nhập doanh nghiệp sá»›m hÆ¡n 6 tháng so vá»›i lá»™ trình cho các doanh nghiệp đầu tÆ° nhà ở xã há»™i.

Thủ tÆ°á»›ng cÅ©ng chỉ đạo các bá»™, ngành tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu để sá»›m hình thành các định chế tài chính má»›i nhÆ°: quỹ tiết kiệm nhà ở, quỹ đầu tÆ° bất Ä‘á»™ng sản, cÆ¡ quan tái cho vay thế chấp nhà ở…nhằm tạo kênh huy Ä‘á»™ng vốn trung và dài hạn cho thị trường bất Ä‘á»™ng sản. 

Theo Bảo Anh (Vneconomy)

Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite