ĐƠN GIÁ ĐO VẼ NHÀ - ĐẤT

2013-03-05 11:15:11

 

Công Ty TNHH Đo Đạc  – Thiết Kế – Xây Dựng Liên Thành
 

Tel : 08. 5445 1945 – 08. 2243 7017

Mobifone : 090 817 5678

 

BẢNG GIÁ ĐO ĐẠC – NHÀ ĐẤT  

 

(Kèm theo thông báo  số : 590/TB- ĐĐBĐ ngày 16 tháng 06

năm 2011 của Trung Tâm Đo Đạc Bản Đồ)

Áp dụng từ ngày 16/06/2014

 
S
T
T
 
DIỆN TÍCH

(M2)

ĐƠN GIÁ

Hộ Gia Đình, Cá Nhân

 (VNĐ)

 Tổ Chức, Cơ Quan, Đơn Vị
 (VNĐ)
01
< 100   m2
1.246.100
1.557.600
02

100 m2 đến < 300 m2

1.478.700
1.848.300
03

300 m2 đến < 500 m2

1.570.000
1.962.600
04

500 m2 đến < 1000 m2

1.918.900
2.398.700
05

1000 m2 đến < 3000 m2

2.637.500
3.296.900
06

3000 m2 đến < 10.000 m2

4.049.700
5.062.200

07

Diện tích trên 1 ha

4.049.700 x diện tích đo

5.062.200 x diện tích đo

09

Đo hiện trạng nhà

Vẽ XPXD – Hoàn Công

 
10.000 đ/m2 x
 
15.000 đ/m2 x
10
 
Đo Vẽ HTH Nhà ở

5,000 đ/m2 sàn XD

< 500,000 đ lấy tròn 500,000 đ

5,000 đ/m2 sàn XD

< 500,000 đ lấy tròn 500,000 đ

 

Thuế V.A.T

10%
10%
 
 
Các tin khác Trở về

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Dự Án Đã Thi Công

Liên Kết WebSite